Tag Archives: màu sắc trong thiết kế

Màu sắc trong thiết kế nội thất ảnh hưởng như thế nào?

Màu sắc trong thiết kế nội thất chung cư

Trong thiết kế nội thất màu sắc đóng một vai trò rất quan trọng để làm nên sự tỏa sáng của thiết kế công trình. Rất nhiều công trình đã chỉ ra rằng màu sắc là yếu tố để đem lại sự vui vẻ trong tâm trạng chi phối cảm xúc của con người. Những […]